آخرین اخبار:20 آذر 1396
در سومین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران مطرح شد

تدوین مدل نظام مدیریتی مبارزه با فساد در شرکت‌های بخش خصوصی

متن کامل »

07 آذر 1396
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد

برگزاری سومین همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران

متن کامل »

مرکز سلامت اداری و مبارزه با فساد اتاق تهران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت‌های مبارزه با فساد را به صورت متمرکز به اتاق تهران محول نموده است. بدین لحاظ زمینه مشارکت و حمایت تمامی اتاق‌های بازرگانی کل کشور در طرح مبارزه با فساد فراهم شده است.کمیته نظارتی به عنوان شورای سیاست گذاری فعالیت های مبارزه با فساد اتاق تهران تعیین شده است. این کمیته حداقل دو هفته یک بار تشکیل جلسه داده و تصمیم گیری های لازم در این خصوص را انجام می دهد.