-معرفی مدل بنگاه سالم

از جمله بنیادی ترین کارهایی که در سال 1395 آغاز شد، پیاده سازی مدل مدیریتی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و مبارزه با فساد است که به همت اتاق بازرگانی تهران برای نخستین بار در کشور تحقق می یابد.در این راستا ابتدا با انتشار آگهی انتخاب مشاور در روزنامه های کثیرالانتشار به دو زبان فارسی و انگلیسی، از افراد حقیقی و حقوقی که در این زمینه تجربیات کافی دارند، دعوت به عمل آمد تا پیشنهادهای خود را به اتاق تهران ارسال کنند. کمیته نظارت مبارزه با فساد در اتاق تهران پس از بررسی این پیشنهادها یکی از آن ها را انتخاب نموده و در این رابطه قراردادی با دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد گردید. دانشگاه علم و صنعت ایران مجری و طراح مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی بر مبنای قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، کنوانسیون‌ها، راهنماها، ضوابط اخلاقی، اصول تعریف شده و استاندارد‌های مرتبط بین‌المللی طرح را تدوین نمود.

مدل مدیریتی مبارزه با فساد در بخش خصوصی شامل مراحل زیر است:

  • اعلام آمادگی: اعلام آمادگی توسط مدیران ارشد سازمان جهت اجرای برنامه مبارزه با فساد؛
  • ارزیابی: ارزیابی ریسک‌ها، فرصت‌ها و تأثیرات انواع فساد سازمان؛
  • تعهد: تعهد مدیریت ارشد سازمان نسبت به جاری‏سازی اصول سیستم مدیریت مبارزه با فساد در استراتژی‌ها و عملیات سازمان و پشتیبانی از اقدامات مورد نیاز به منظور تحقق برنامه مبارزه با فساد به صورت شفاف؛
  • طراحی: تدوین و بازنگری اهداف، استراتژی‏ها و برنامه عملیاتی سازمان مبتنی بر استراتژی‏ها و اقدامات حاصل از ارزیابی ریسک فساد؛
  • پیاده‌سازی: پیاده‌سازی استراتژی‌ها، سیاست‌ها و اقدامات حاصل از ارزیابی ریسک فساد در شرکت و در طول زنجیره ارزش شرکت؛
  • اندازه‌گیری: ارزیابی تأثیرات حاصل از پیاده‏سازی سیستم مبارزه با فساد و پیشرفت به سوی اهداف تعیین شده؛
  • گفتمان: انتشار نتایج و گفتمان و مشارکت با ذی‏نفعان در مورد پیشرفت‌ها و استراتژی‌ها برای بهبود مستمر.

 

 

 

پانزده کاربرگ در خصوص ارزیابی ریسک؛ حمایت و تعهد مدیریت ارشد برای پیشگیری از فساد؛ توسعه برنامه ضد فساد؛ نظارت بر برنامه ضد فساد؛ خط مشی منع از فساد شفاف، قابل رویت و در دسترس؛ پرداخت هایی که به منظور تسهیل امور انجام می شود؛ انواع مخارج خاص (نظیر هدایا، مهمان نوازی، سفر، هزینه های پذیرایی، حمایت های سیاسی، حمایت ها و اعانات خیریه)؛ تضاد منافع؛ کاربرد برنامه ضد فساد در مورد شرکای تجاری؛ کنترل های داخلی و حفظ سوابق؛ گفتگو و آموزش؛ ترویج و تشویق برای اصول اخلاقی و انطباق؛ درخواست راهنما، شناسایی و گزارش تخلفات؛ برخورد با تخلفات؛ بازنگری و ارزیابی های دوره ای برنامه ضد فساد جهت ارزیابی بنگاه های اقتصادی ارائه شده است. شرکت های علاقمند به اجرای این مدل می توانند از لینک ثبت نام جهت اجرای آن اقدام نمایند.